جزوه فیزیک پایه 2

جزوه فیزیک پایه 2

توضیح کوتاه

جزوه فیزیک پایه 2 ، با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : الکتروستاتیک
الکترسیته
مغناطیس
الکتروستاتیک
تاریخچه
تعریف الکتروستاتیک
الکترومغناطیس
نوع و منابع بارهای الکتریکی
خواص بار الکتریکی
اتم ها و مواد
مواد به 3 دسته تقسیم می شوند
اجسام را چگونه باردار کنیم
تعریف القای الکتریکی
باردار کردن به روش القا(در اجسام عایق)
آشکارساز بار
قانون کولن
اصل برهم نهی
فصل دوم : میدان الکتریکی
میدان الکتریکی
مفهوم میدان ایستا
ویژگیهای بار ازمون
میدان الکتریکی
چگونه میدان الکتریکی را رسم کنیم؟
میدان الکتریکی درون هادی(رسانا)
چند خاصیت میدان الکتریکی
لامپهای پرتوی کاتدی
بارهای گسترده
چگالی بار الکتریکی
فصل سوم : قانون گاؤس
شار الکتریکی
قانون گاؤس
نکات مهم جهت حل مسائل به روش استفاده از قانون گوس
پاسخهای مساله های فصل سوم : قانون گاؤس
فصل چهارم : پتانسیل الکتریکی
پتانسیل الکتریکی
اهداف
تعریف پتانسیل الکتریکی
اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه
تعریف هم پتانسیلی
پتانسیل و انرژی پتانسیل بارهای نقطه ای
پتانسیل دستگاه بارهای نقطه ای
انرژی پتانسیل بارهای نقطه ای
تعریف
بارهای گسترده
فصل پنجم : خازن ها و دی الکتریک ها
اهداف
ظرفیت یک خازن
انواع خازن
خازن کروی
خازن استوانه ای
هم بندی خازن ها
چگالی انرژی در میدان الکتریکی
دی الکتریک ها
فصل ششم : جریان و مقاومت
اهداف
جریان الکتریکی
ماهیت جریان الکتریکی
چگالی جریان
سرعت سوق الکترون ها
رابطه ی بین جریان الکتریکی و سرعت سوق
قانون اُهم
مدار اُهمی
مقاومت ویژه
توان
فصل هفتم : مدارهای جریان مستقیم
نیروی محرکه ی الکتریکی e
قواعد کیرشهوف
روش حل مساله
هم بندی مقاومت ها به صورت سری و موازی
مدارهای RC
تعریف ثابت زمانی (T)
محاسبه ی تابع جریان
محاسبه ی Q با گذشت زمان 
محاسبه ی ثابت زمانی T
محاسبه ی جریان گذرنده از مدار
فصل هشتم : میدان مغناطیسی
اهداف
مغناطیس میله ای
نیروی وارد بر یک الکترون بر سیم
حرکت ذره ی باردار در میان مغناطیسی
حرکت پیچشی
محاسبه ی گام حرکت مارپیچی در یک دوره گردش
حرکت ذره ی باردار در میدان های الکتریکی و مغناطیسی
سرعت گزینی
روش گزینش سرعت
طیف سنج جرمی


قیمت : 18900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه فیزیک پایه 2

جزوه فیزیک پایه 2

دانلود جزوه فیزیک پایه

جزوه فیزیک پایه

فیزیک پایه 2

دانلود جزوه فیزیک

جزوه فیزیک

دانلود جزوه فیزیک دانشگاه آزاد

دانلود جزوه فیزیک دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه فیزیک دانشگاه غیر انتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :18900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 58
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 62
حجم 820/9 کیلوبایت
دسته جزوه