جزوه ساختمان داده ها

جزوه ساختمان داده ها

توضیح کوتاه

جزوه ساختمان داده ها ، با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول :پیچیدگی الگوریتمها complexity
ساختمان داده
معیار برتری یک الگوریتم نسبت به الگوریتم دیگر چیست ؟
اندازه مسئله 
مرتبه زمانی
مثال 
معرفی Big O
ترتیب اولویت ها
تمرین 
فصل دوم :بازگشتی Recursive
توابه بازگشتی
 خواص
مثال
برج هانوی
راه حل بازگشتی
رابطه بازگشتی مسئله برجهای هانوی
فصل سوم : آرایه و مرتب سازی 
آرایه 
آرایه یک بعدی
جستجو
مرتب سازی
مثال
تابع جستجوی دودویی بصورت بازگشتی
نحوه ذخیره سازی آرایه ها در حافظه 
آرایه دو بعدی
نحوه ذخیره سازی در حافظه
روش سطری
روش ستونی
سه بعدی سطری و ستونی
ماتریس های خلوت (اسپارس)
روش غیرمنظم
مرتب سازی سریع Quick
فصل چهارم : پشته stack
پشته
مثال
عبارات ریاضی
پیاده سازی پشته
نماد گذاری لهستانی
الگوریتم ارزیابی عبارات پسوندی
الگوریتم تبدیل Post  به in
پشته چندگانه
پیاده سازی پشته با لیست پیوندی
الگوریتم تبدیل in به post
نمونه تمرین
فصل پنجم : صف Queue
صف
پیاده سازی صف با آرایه 
صف حلقوی 
پر بودن
حذف عنصر
اضافه کردن
صف اولویت
صعودی
فصل ششم : لیست های پیوندی
ساختارهای داده ای
مشکلات ساختارهای ایستا
لیست پیوندی
مثال 
تمرین
لیست دو پیوندی
کاربرد لیست ها
محاسبات اعداد بزرگ
عملیات بر روی چند جمله ای
اعداد بزرگ 
مسئله جوزف
تمرین
فصل هفتم : گراف
پیاده سازی گراف
درجه راس
ماتریس مسیر
گراف های وزن دار
وارشال
Dijkstra
الگوریتم وارشال
پیمایش گراف
پیاده سازی با صف
پیمایش عمق درخت dfs
درخت پوشا
درخت پوشای بهینه
سوال 
پیاده سازی گراف
پیاده سازی Dfs
فصل هشتم : درخت
درخت 
سطح Level
درخت دودویی
پیاده سازی درخت کامل و تمام با آرایه 
پیاده سازی با لیست
روابط درخت
پیمایش درخت
پیمایش بصورت بازگشتی
سوال
درخت عبارت جبری
درخت FULL
اندازه درخت
هر گره درخت
درخت جستجوی دودویی Bst
حذف گره در Bst
پیاده سازی
افزودن به درخت Bst
درج بصورت بازگشتی
تابع حذف از Bst
هرم کپه
اضافه کردن
Delete
مرتب سازی Heap
تمرین 
مرتب سازی Heap
مرتب سازی Merge
درخت نخی


قیمت : 21900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود جزوه ساختمان داده ها

جزوه ساختمان داده ها

دانلود جزوه ساختمان داده

ساختمان داده ها

جزوه ساختمان داده

ساختمان داده

دانلود جزوه ساختمان داده دانشگاه آزاد

دانلود جزوه ساختمان داده دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه ساختمان داده دانشگاه غیر انتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 85
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 36
حجم 1/7 مگابایت
دسته جزوه