پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (تورنس)

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (تورنس)

توضیح کوتاه

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (تورنس) به آزمون سنجش خلاقیت عابدی معروف است

توضیح کامل

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی (تورنس)


پرسشنامه سنجش خلاقیت که به آزمون سنجش خلاقیت عابدی (1372) مشهور است براساس نظریه تورنس درباره خلاقیت و در سال 1363 به وسیله عابدی در تهران ساخته شده است. این پرسشنامه چندین بار مورد تجزیه نظر قرار گرفت و در نهایت فرم 60 سوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوین شد. این پرسشنامه دارای 60 سه گزینه‌ای است و چهار خرده مقیاس را می‌سنجد که عبارتند از سیالی- بسط- ابتکار و انعطاف پذیری هرچه فرد در این پرسشنامه نمره بالاتری بگیرد دارای خلاقیت بیشتر است. نمره‌گذاری پرسشنامه خلاقیت عابدی به این است که ابتدا باید به هر سوال از 1 تا 3 نمره داده شود نمره 1 نشاندهنده خلاقیت پائین، نمره 2 نشاندهنده خلاقیت متوسط و نمره 3 نشاندهنده خلاقیت زیاد است. فرد در نهایت 4 نمره زیر مقایس‌ها و یک نمره کلی را به دست خواهد آورد. در پژوهشی که توسط سازنده پرسشنامه انجام گرفته است ضریب پایایی بخش سیالی 85/0، ابتکار 82/0 ، انعطاف پذیری84/0، و بسط 80/0 بدست آمده است (عابدی، 1372). در یک پژوهش که بر روی 2270 دانش آموز اسپانیایی در منظور روایی و پایایی آزمون سنجش خلاقیت انجام شد، آلفای کرونباخ برای فرد، مقیاس سیالی 75/0، انعطاف پذیری66/0، ابتکار61/0، و بسط 61/0، بدست آمده است.
 


قیمت : 12900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش عابدی تورنس

پرسشنامه عابدی تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی

پرسشنامه سنجش خلاقیت

پرسشنامه سنجش عابدی

پرسشنامه سنجش تورنس

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :12900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 12
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 422
حجم 24/3 کیلوبایت
دسته پرسشنامه