پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی FFMQ

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی FFMQ

توضیح کوتاه

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی FFMQ ، مقیاس خودسنجی 39 آیتمی است.

توضیح کامل

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی FFMQ


پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقیاس خودسنجی 39 آیتمی است ،از طریق تلفیقگویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ ((FMI)، ، مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه ، مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی ، و پرسشنامه ذهن آگاهی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تحول یافته است . تحلیل عاملی اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجویان دانشگاه انجام داد .این پرسشنامه  دارای39  گویه و 5 مولفه  بود بر اساس نتایج 4 عامل از 5 عامل با عامل های شناخته شده در KIMS قابل مقایسه بود و پنجمین عامل شامل آیتم هایی از FMI و MQ بود که تحت عنوان حالت غیر واکنشی به تجربه درونی تعریف شد. عامل ها ی بدست آمده اینچنین نامگذاری گردید :مشاهده، عمل توأم با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بودن . عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرک های بیرونی و درونی مانند احساسات، شناخت ها، هیجان ها، صداها و بوها می‌باشد. توصیف به نامگذاری تجربه های  بیرونی با کلمات مربوط می شود ، عمل  توام با هوشیاری در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام وقوع ذهن فرد در جای دیگری است. غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است  و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی اجازه آمد و رفت به افکار و احساسات درونی است بی آنکه فرد در آنها گیر کند.


دارای اعتبار و روایی پرسشنامه ، شیوه نمره گذاری ، پرسشنامه 5 وجهی ذهن آگاهی
 


قیمت : 9900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی FFMQ

پرسشنامه 5 عاملی FFMQ

پرسشنامه ذهن آگاهی FFMQ

پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی

پرسشنامه 5 عاملی

پرسشنامه ذهن آگاهی

پرسشنامه FFMQ

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :9900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 5
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 369
حجم 22/2 کیلوبایت
دسته پرسشنامه