پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی

پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی

توضیح کوتاه

پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی در قالب فایل PDF

توضیح کامل

معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی


کیفیت زندگی از واژههایی است که تعریف مشخص و یکسانی ندارد؛ اگرچه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک می کنند، لیکن همانگونه که اشاره گردید این مفهوم برای آنها یکسان نیست. اغلب صاحبنظران در این زمینه توافق دارند که کیفیت زندگی، حقایق مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر در نظر میگیرد و چند بعد دارد. از طرفی آن را یک مفهوم ذهنی subjective و پویا dynamic قلمداد میکنند .بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی میکنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویتهایشان است. پس موضوعی کاملاً ذهنی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبههای مختلف زندگی استوار است. اغلب دانشمندان توافق دارند که مفهوم کیفیت زندگی همواره 5 بعد زیر را در بردارد: بعد فیزیکی، روانی، اجتماعی، روحی و علایم مربوط به بیماری یا تغییرات مربوط به درمان. در تحقیقات دیگر دامنه- های متفاوتی برای کیفیت زندگی متصور میشوند. برای مثال، 5 بعد در نظر گرفته شده توسط پادیلا شامل خوب بودن از نظر روانی، دغدغههای اجتماعی، کنار آمدن با شکل ظاهری، خوب بودن جسمانی، و پاسخ به درمان است. فرل اما آن را سازهای چهار بعدی می- پندارد که شامل خوب بودن فیزیکی، خوب بودن روانی، دغدغههای اجتماعی، و خوب بودن روحی بیان میکند. فرانس نیز جهار بعد تقریباً مشابه سلامت و عملکرد اجتماعی ـ اقتصادی، روانی و روحی و فامیلی شامل بچهها، همسر و سلامت خانواده را جهت این مفهوم امتخان و تایید نموده است پرسشنامه 12 سوالی کیفیت زندگی، فرم کوتاهتر شده پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی است که به طور گستردهای در مطالعات 1 مختلف مورد استفاده قرار میگیرد . نسخه 12 سوالی کیفیت زندگی در سال 1996 توسط وار، کاسینسکی و کلر طراحی شد. این پرسشنامه دارای 8 زیرمقیاس است. با توجه به تعداد کم گویهها اغلب نمره کلی فرد مورد استفاده قرار میگیرد. پرسشنامه حاضر کیفیت زندگی را از نظر درک کلی از سلامتی خود، عملکرد فیزیکی، سلامت جسمانی، مشکلات هیجانی، درد جسمانی، عملکرد اجتماعی، نشاط و انرژی حیاتی و سلامت روان مورد بررسی قرار میدهد.

این پرسشنامه شامل:


جدول سوالات
معرفی
روایی و پایایی
نمره گذاری
منابع

 


قیمت : 12900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی

پرسشنامه کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی

آزمون کیفیت زندگی

کیفیت زندگی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :12900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 6
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 305
حجم 58/4 کیلوبایت
دسته پرسشنامه