جزوه ویروس شناسی

جزوه ویروس شناسی

توضیح کوتاه

جزوه ویروس شناسی ، در 91 صفحه با فرمت PDF.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ویروس شناسی عمومی
تاریخچه
تعاریف
ساختمان عمومی ویروسها
تکثیر ویروسها
مراحل عمومی در چرخه تکثیر ویروسها
مراحل عمومی در چرخه تکثیر ویروسها
سنتز اسید نوکلئیک و پروتئین ویروسی
خلاصه ای از نحوه تکثیر ویروسها با انواع مختلف ژنوم
کامل شدن ویروس
آزاد شدن ویروس
طیف اثر عفونت های ویروسی
دوره تکثیر ویروسها
نام گذاری ویروسها
طبقه بندی ویروسها
پاتوژنز بیماری های ویروسی
نتیجه عفونت ویروسی
فاکتورهای پاتوژنز ویروسی
مراحل پاتوژنز ویروسی
ورود و تکثیر اولیه
دوره عفونت ویروسی
گرایش به سلول
آسیب سلولی
آسیب سلولی و بیماری بالینی
پاسخ ایمنی
پاسخ ایمنی پاتولوژیکی
پاک شدن ویروس یا ماندگاری
عفونت مزمن
مکانیسم های پایداری ویروسی
بهبودی عفونت
دفع ویروس ها
داروهای ضد ویروسی
هدف های داروهای ضد ویروسی
ویروس بیماری هاری
هاری 
تاریخچه بیماری هاری
پاتوژنز
علایم بالینی
تشخیص آزمایشگاهی
اپیدمیولوژی
مدیریت و پیشگیری
واکسن هاری برای انسان
کنترل هاری
ویروس های مولد هپاتیت
تشخیص آزمایشگاهی
پیشگیری هپاتیت با تجویزامون گلوبولین
ویروس هپاتیت B ویرولوژی
علایم بالینی هپاتیت B
نحوه انتقال ویروس هپاتیت B
درمان 
پیشگیری
ویروس هپاتیت C
درمان
پیشگیری ویروس هپاتیت C
ویروس هپاتیت D
علایم بالینی
نحوه انتقال ویروس هپاتیت D
الگوی سرمی سوپر اینفکشن
پیشگیری از هپاتیت D
ویروس هپاتیت E
علایم کلینیکی
مشخصات اپیدمیولوژی هپاتیت E
اورتومیکسو ویروسها و پارامیکسو ویروسها
اورتومیکسو ویروسها
ویروس آنفلونزا
دریفت آنتی ژن
شیفت آنتی ژن
پاتوژنز
علایم اولیه
سیر بالینی
اپیدمیولوژی
تغییرات آنتی ژن گذشته
تشخیص آزمایشگاهی
سرولوژی
درمان
پیشگیری
پارامیکسو ویروسها
ویروس پاراآنفلونزا
تظاهرات بالینی
ویروس سنسیشیال تنفسی
اوریون
پاتوژنز و پاتولوژی
یافته های بالینی
پیشگیری و کنترل
سرخک
سرخچه
پیکورناویریده
پیکورنا ویروسها
خصوصیات پیکورنا ویروسها
آنترو ویروسها
پولیو ویروس
واکسن ویروس داخل عضلانی
واکسن پولیومیلیت خوراکی
کوکساکی ویروسها
اکوویروسها
آنتی ویروسهای جدید
بیماری های مرتبط
جداسازی ویروس
رینوویروس
پاکس ویروس ها
آبله
دوره عفونت
مولوسکوم کونتاجیوزوم
هرپس ویروس ها
ویروسهای هرپس سیمپلکس
ویروس آبله مرغان-زونا
سایتومگالوویروس
ویروس ابشتین –بار
سایر ویروس های هرپس انسانی
هرپس ویروس 8 انسانی
آدنوویروسها
ویروسهای سرطان انسان یا اونکوویروس ها
انواع مختلف ویروسهای تومورزا
اصول سرطانزایی ویروسها
ویروسهای اونکوژن با ژنوم RNA
انتقال HTLV-1 و ارتباط آنها با بیمار
ترانسفرمیشن
ویروسهای اونکوژن با ژنوم DNA
پاپووا ویروسها
پاکس ویروسها
ویروس هپاتیت B و ویوروس هپاتیت C
رترو ویروسها
سندرم نقص ایمنی اکتسابی
عوامل موثر در از بین رفتن و یا کشته شدن سلولهای T آلوده
نقش سلولهای CD8T مثبت در ویروس HIV
مکانیسم های ایجاد بیماری AIDS توسط ویروس HIV
گروه های پرخطر
سندرم های کلینیکی
آیمود
رئوویریده
رئو ویروسها
روتا ویروسها
اوربی ویروسها وکولتی ویروسها
کالیسی ویروسها
آسترو ویروسها
توگا ویروسها و فلاوی ویروسها
آنسفالیت شرقی و غربی 
آنسفالیت سنت لوئیس
آنسفالیت B ژاپنی
تب زرد 
تب دنگی
تب نیل غربی
پولیوماویروسها و پاپیلوما ویروسها
پارو ویروسها
پریون ها
آزمایش های ویروس شناسی
روشهای تشخیص در ویروس شناسی
میکروسکوب الکترونی
ایمون الکترون میکروسکوپی
آنتی بادی های مایع مغزی-نخاعی
تشخیص سریع براساس کشف آنتی ژن های ویروس
فواید و معایب تشخیص های سریع
نمونه ها برای آزمایش های روزمره
روش های مولکولی
واکنش زنجیره ای پلیمراز

 

بخشی از متن جزوه ویروس شناسی :


ویروس شناسی عمومی 

تعریف ویروس : ویروس کوچکترین عامل عفونتزا (20nn-450nm) است که دارای تنها یک نوع اسید نوکلئیک بوده (RNA یا DNA) و ایدنوکلئیک در داخل یک پوسته پروتئینی قرار دارد . بعضی از ویروس ها دارای پوشش پربی داری نیز میباشند.ویروس ها در محیط خارج از سلول فاقد نیروی حیاتی هستند . ویروسها در سطح ژنتیکی انگل سلولها هستند و تنها در سلولهای زنده تکثیر میابند.


قیمت : 32900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه ویروس شناسی

دانلود جزوه ویروس شناسی

ویروس شناسی

میکروب شناسی

جزوه میکروب شناسی

دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی پزشکی

دانلود جزوه ویروس شناسی

دانلود جزوه ویروس شناسی دامپزشکی

دانلود جزوه ویروس شناسی گیاهی

جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

جزوه درمورد ویروس شناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :32900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 91
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 339
حجم 14/8 مگابایت
دسته جزوه